به نام خدا

در پارسي‌بلاگانحراف در بهار

جمعه ۲ فروردين ۱۳۹۸ - ۴:۱۹ صبح

تا آمد، تحليل كردم
با دقت تا بفهمم
نفهمم كه نمي‌توانم نقد كنم
چيزي كه نقد نشود
پذيرفتني هم نيست
امكان خطا دارد
وقتي از جانب انساني ارائه شده باشد[نمودار كامل]

اول بحث اسم‌گذاري‌ست
اين‌كه
براي دعوت انبياء
«بهار»
واژه‌سازي‌ست
بد نيست
ولي
آن‌جايي نگران‌كننده مي‌شود
كه ما
خودمان را
«بهار» بناميم
همان
همان بهاري كه دعوت انبياء بوده
پس ما
مظهر دعوت انبياء مي‌شويم
و مخالفين ما
مخالف دعوت انبياء

اين بماند
انحراف اين‌جا خود را بيشتر نشان مي‌دهد
جايي‌كه
«آزادي» تقديس مي‌شود
و «مطلق» مي‌گردد
مطلق؟!
آري
نمودار را خوب ببينيد
تحليلي كه كرده‌ام
كاملاً همان واژه‌هاي متن است
بدون كم و كاست تقريباً

مقدمه هيچ
بگذاريم كنار
بياييم سراغ بند سوم
حتي از بند دوم هم مي‌گذريم
جايي كه از «انحصار» سخن به ميان رفته
از «دست‌اندازي»
كه مخالفين را انحصارگر معرفي كند
اما بند سوم
عمق انحراف را مي‌شود در آن ديد
اين‌كه
«حقيقت انساني صرفاً در آزادي كامل شكوفا مي‌شود»
در دنيا؟!
خب بحثش در دنياست ديگر
آخرت را كه نمي‌گويد
اما آيا چنين است؟!
وقتي آزادي مطلق شود
آيا ديني باقي مي‌ماند؟!

با اعتقادات اسلامي نمي‌سازد
وقتي خداوند آدم را از خوردن ميوه‌اي خاص نهي مي‌كند
وقتي
ابليس را مأمور به سجده مي‌كند
آزادي‌ها را محدود كرده
اصلاً دنيا را براي همين خلق كرده
براي محدود كردن آزادي‌ها
تا
مطيع از غيرمطيع مشخص شود
البته كه اختيار داده
ولي
آزادي مطلق خير!

پيامبران الهي براي همين ارسال شده‌اند
تا خبر را برسانند
و احكام را بيان كنند
احكام چيست؟
محدوديت‌هايي كه صلاح انسان است
سلب آزادي‌هايي
كه بشر را به تعالي مي‌رساند
خودِ آزادي
خير
سلبِ آزادي!

چرا؟!
جامعه چون كشتي‌ست
زيباترين تعبير رسول مكرّم اسلام (ص)
آزادي اگر مطلق باشد
يكي نشيمن‌گاه خود را سوراخ كند
همه را غرق كرده
آزادي هرگز نمي‌تواند مطلق باشد
و البته
هرگز نمي‌تواند غايت باشد
فلسفه خلقت قرار بگيرد

و مگر انقلاب اسلامي جز اين است؟!
جمهوري اسلامي يعني
نظام مبتني بر ولايت فقيه چه مي‌خواهد؟
چيزي جز بسط فقه در جامعه
فقه مگر چيست؟
چيزي جز دستيابي به امر و نهي‌هاي خداوند متعال
همو
فقط همو كه حق تشريع دارد
شارع مقدّس
همو كه حق دارد آزادي‌ها را محدود كند
نظام اسلامي كه ادعايي جز اين ندارد
اصلاً فقيه كه حق تشريع و جعل حكم ندارد
دارد؟!

وقتي آزادي را با اختيار قاطي كنيم
محصول همين است
براي فريب البته
تا ذهن مخاطب مشوّه شود
سره را از ناسره تشخيص ندهد
اختيار البته كه به معناي عدم جبر در اراده است
اراده آزاد است
اما
اين غير از آزادي اجتماعي‌ست
و آزادي البته فردي
فردفرد انسان‌ها به هم گره خورده‌اند
اين آزادي نمي‌تواند مطلق باشد
و نبايد هم!

وقتي محدوديت را به شيطان نسبت مي‌دهيم
بازي با كلمات است
شبيه به متصوّفه
عبارات شعري‌ست
مخلوط كردن «باطن» با «ظاهر»
شيطان علي‌الظاهر به آزادي دعوت مي‌كند
در باطن امر محدوديت است
وقتي اين باطن را با ظاهر يكي كنيم
در عبارات خود
مخاطب گمراه مي‌شود
راه انحراف باز:
«پس هر كسي كه آزادي را محدود كند شيطاني عمل كرده»
و مخاطب چه مي‌بيند؟
اين كه فقها يك‌سره مشغول محدود كردن آزادي‌اند!

اين دروغ بستن به خداوند متعال است
اين‌كه
عبوديت خدا معادل آزادي گرفته شود
و در كنار آن
پذيرشِ هر نوع محدوديتي در آزادي انسان‌ها
ديكتاتوري و استبداد تلقّي گردد
كه چه شود؟!
كل «شرع مقدّس» معادل ديكتاتوري
و مخالف عبوديت!

جايي‌كه هدف از تشكيل نظامات اجتماعي
مقابله با عوامل محدودكننده آزادي ذكر شود
مخاطب
كدام معنا از آزادي را درك مي‌كند؟!
معناي صوفيانه و عرفاني
يا اجتماعي و معهود در ميان مردم را؟!

البته كه اگر بپرسيم
از نگارندگان و معتقدان
آن را باطني معنا مي‌كنند
همان آزادي كه انسان را به معراج مي‌برد
آزادي از زنجيرهاي گناه و فسق و معصيت
كه بر روح انساني بسته مي‌شود
اما اين آن‌چيزي نيست كه مخاطب مي‌فهمد
تدليس دقيقاً يعني همين!

آنارشيسم را مي‌شناسيم
آيا تعريف آن جز اين است:
«وقتي همه به طور كامل آزاد باشند»
نتيجه‌اش را اين‌طور ادعا كرده‌اند:
«فرصتي براي تجاوز و تبعيض باقي نمي‌ماند»
آيا چنين است؟!
در دنيا چنين است؟!
دنيا با آزادي كامل برقرار مي‌ماند؟!
انسان در دنيا با آزادي كامل به رشد و تعالي مي‌رسد؟!
حاشا و كلا
من در شگفتم
از اين فريب
از اين انحراف
و متأسفم
بسيار زياد
از اين‌كه چطور آدم‌هاي دوست‌داشتني‌مان اين‌طور متحوّل مي‌گردند
فريب مي‌خورند و فريب مي‌دهند!

تك‌تك انسان‌ها شايسته احترامند؟!
من در عجب
آيا واقعاً؟!
بله
البته كه بالفطره هستند
بالذات يعني
در بدو تولّد
اما
انسان‌هايي چون فرعون
ظالم چون نمرود
هيتلر مثلاً
آيا شايسته احترام است؟!
چرا چيزهايي بگوييم كه با عقايد ديني‌مان نسازد؟!
وقتي اسلام خون محاربين و ارهابيون را هدر اعلام مي‌كند!

هدف خلقت را نبايد عوضي بگيريم
اگر اسلام توصيه به آباداني زمين مي‌كند
آيا
آيا آن را هدف خلقت مي‌انگارد؟
راه رسيدن به كمال مطلوب، آباداني زمين نيست
اگر چه آباداني زمين هم تكليف باشد
كمال مطلوب در آن نيست
آباد كردن زمين كه براي خداوند متعال كاري ندارد
او خود وعده رزق داده
سنّتي هميشگي
جنّت اوليه اين‌گونه بود
كاملاً آباد
آدم و حوا را ابتدا آن‌جا مستقر كرد
اما
شرايط امتحان
نياز به محدوديت بيشتر را ايجاب نمود
آباداني تكليف است
اما هدف نيست

مغالطه اين‌طور شكل مي‌گيرد
وقتي «باز» با «باز» مترادف گرفته مي‌شود
«در باز است و باز پرنده است!»
نهضت بهار به اين دوستان شناخته مي‌شود
و آن‌هايي كه محدودشان مي‌كنند
البته كه قضات همين كشور هستند
در متن
عنوان «شيطان» براي آن‌ها به كار مي‌رود
تا نگاه مغرضانه به هدف خود برسد
و اين خوب نيست
اين بازي با الفاظ و عبارات است
اين پسنديده و شايسته اين عزيزان نيست

مشاركت جهاني نيز
قطعاً امر مطلوبي‌ست
ولي
در وُسع غير معصوم نيست
مي‌دانيم اين را
در اخبار و روايات‌مان هم هست
معهود و مشهور ميان مؤمنان نيز
در كلام رهبر انقلاب هم
تحقق تمدن اسلامي در قطعه‌اي از عالم

خلاصه
منصفانه ننوشته‌اند
غلط اعتقادي و كلامي در آن هست
و بدتر از آن
كدورت و ناراحتي هم
مي‌توان عدم صدق نيّت را نيز از آن استشمام كرد
وقتي اين‌طور آشكار مغالطه مي‌كند!


مطلب بعدي: يك جعبه مطلب قبلي: دستور قوّه

نظرات

سلام: من بخاطر آقاي بهار چقدر با خانوادم بحث هاي بيهوده كردم...الان ديگه بزرگتر شدم و عقلم ميرسه بخاطر اين چيزها با خانواده نبايد بحث كرد هيچوقت بخاطر شخص با نزديكانم جدل نميكنم حتي اونروز كه پدرم گفت اين گراني ها به خاطر تحريم امريكاست خيلي جدي و با افسوس سرم رو به نشانه تاييد تكون دادم و در تاييد حرفشون گفتم خدا لعنتشون كنه كه منظورم بيشتر از امريكا دارو دسته غرب پرست حاكم بودشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۲:۴۴ صبح
پاسخ: نفاق، چهره پنهاني دارد. انسان‌هايي هم كه خطا مي‌كنند يا اشتباه، شبيه به همين. به سادگي روشن نمي‌شود. فتنه همين معنا را دارد؛ حق و باطل مخلوط مي‌شود. مثلاً آدمي كه ده تا كار خوب دارد، ده تا ويژگي خوب، اما يك بد. آدم‌ها معمولاً توجه به آن بدي پيدا نمي‌كنند، آن را يا نمي‌بينند و يا اگر ببينند، خيال مي‌كنند آن هم خوب است. يا اگر بد است، حتماً مصلحتي بوده كه آن كار بد را انجام داده. بعضي آدم‌ها هم تغيير مي‌كنند. يك مدتي خوب هستند و بعد اشتباهات‌شان زياد مي‌شود و بدرفتار مي‌گردند. خلاصه شناخت آدم‌ها سخت است. به همين جهت است كه حضرت امير (ع) كلامي فرموده‌اند با مضموني شبيه به اين: حق را به آدم‌ها نشناس، آدم‌ها را با حق و باطل بشناس. يعني اگر هر شخصي كار نادرستي كرد، نگو پس آن كار خوب است، كار بد هميشه بد است، از هر كسي كه سر بزند! اگر شخصيت‌زده نشويم، كمتر دچار اين اشتباهات مي‌گرديم. سپاس.
سيروس:
عالي بود
به اميد امدن بهار واقعي
جمعه ۱۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۹:۴۰ عصر
پاسخ: سپاس.
خانه ي خانواده: با عرض ادب و سلام مجدد .
اول اينكه خواهش مي كنم و تشكر متقابل .
در ثاني با اجازه ي شما از مطلب نقلي داشتم در نوشته ي امروزم ، و نشوني اينجا رو هم دادم . دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۳ عصر
پاسخ: لطف فرموديد. در پناه حق.
خانه ي خانواده: سلام عليكم
جالب بود ! دنيا رو ميگم ! كه محدوده ! به ديدني ، شنيدني ، بوييدني ، چشيدني و لمس كردني !
ولي اينام محدود شده ! مثلا هرديدني رو نميشه ديد ! و شنيدنيم و همينطور آنسه ي ديگه !
مثلا آزاد نيستيم هر چيزي رو حتي لمس كنيم !
جالب بود ! شنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۶:۲۶ عصر
پاسخ: ممنون و تشكر.
مجله پارسي نامه:
كاربر گرامي، سلام
در تاريخ شنبه 98 فروردين 10 نوشته شما با عنوان انحراف در بهار برگزيده شده و در جايگاه پيوندها در مجله پارسي نامه قرار گرفته است. دبير تحريريه ي اين انتخاب غزل ِ صداقت و دبير سرويس آن هما ص بوده است. اميدواريم هميشه موفق باشيد.
شنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۱:۵۷ عصر
پاسخ: ممنون از لطف شما.
بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1335با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1332نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN