به نام خدا

در پارسي‌بلاگسفر پاركي

جمعه ۱ تير ۹۷ - ۵:۰ صبح

نه اين‌كه در شهر ما پارك نباشد
يا كم باشد
هست
زياد هم
همه‌شان را رفتيم تقريباً
شايد

اما طيّ طريق
طول مسافت
يك جاي تازه
شهري ديگر
انسان اساساً محيط جديد را دوست دارد
گردشگري را
سياحترفتيم كهك
پاركي يافتيم
بچه‌ها تفريح كردند
همان تفريحي كه در شهر خودمان مي‌كنند
ولي
لذّت بيشتري بردند
عجيب نيست؟!


مطلب بعدي: يك كيلو نخودچي مطلب قبلي: صبحانه پاركي

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر15نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها45نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1237با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN