به نام خدا

در پارسي‌بلاگسفر پاركي

جمعه ۱ تير ۹۷ - ۵:۰ صبح

نه اين‌كه در شهر ما پارك نباشد
يا كم باشد
هست
زياد هم
همه‌شان را رفتيم تقريباً
شايد

اما طيّ طريق
طول مسافت
يك جاي تازه
شهري ديگر
انسان اساساً محيط جديد را دوست دارد
گردشگري را
سياحترفتيم كهك
پاركي يافتيم
بچه‌ها تفريح كردند
همان تفريحي كه در شهر خودمان مي‌كنند
ولي
لذّت بيشتري بردند
عجيب نيست؟!


مطلب بعدي: يك كيلو نخودچي مطلب قبلي: صبحانه پاركي

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر13نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها33نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر32نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها721طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها65براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها22همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ945با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها1چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها7تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ862نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN