به نام خدا

در پارسي‌بلاگسفر پاركي

جمعه ۱ تير ۱۳۹۷ - ۵:۰۰ صبح

نه اين‌كه در شهر ما پارك نباشد
يا كم باشد
هست
زياد هم
همه‌شان را رفتيم تقريباً
شايد

اما طيّ طريق
طول مسافت
يك جاي تازه
شهري ديگر
انسان اساساً محيط جديد را دوست دارد
گردشگري را
سياحترفتيم كهك
پاركي يافتيم
بچه‌ها تفريح كردند
همان تفريحي كه در شهر خودمان مي‌كنند
ولي
لذّت بيشتري بردند
عجيب نيست؟!


مطلب بعدي: يك كيلو نخودچي مطلب قبلي: صبحانه پاركي

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN