به نام خدا

در پارسي‌بلاگانقلاب در ساختارها ۶

پنج‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۶:۰۰ عصر

خبرنگار مي‌تواند
نظام خبرنگاري مي‌تواند
اين تحوّل اگر رقم بخورد
اگر چنين انجمن يك‌دستي شكل بگيرد
گام بعد تغيير نظام آموزش عمومي‌ست
كتاب‌هاي درسي دبستان و دبيرستان
كودكان را كه تغيير دهيم
دهه بعد را متحوّل كرده‌ايم
اركان ارزش‌هاي غيرسرمايه‌داري را
يادشان بدهيم كه حقوق همه انسان‌ها مساوي‌ست
يك‌ساعت كار يك ساعت است
چه براي مدير
چه براي كارمند
نشان دهيم
كه چطور انباشت سرمايه
سرمايه را حاكم بر انسان مي‌كند
حاكم بر انسانيت
تحوّل آغاز مي‌شود
وقتي كودكان اين‌طور پرورش يابند
دشمن با دنياپرستي
دوست با خداپرستي
لازم نيست هر روز مجبورشان به نماز جماعت كنيم
كافيست حقايق عالم را ارتكازشان سازيم

خبرنگار مي‌تواند
او مطالبه اجتماعي پديد مي‌آورد
مطالبه كه جدّي شود
تغيير ساختار سهل مي‌گردد
آموزش عمومي كه تغيير كرد
نسل عوض مي‌شود
ارزش‌هاي نسلي هم

مردم امروز انقلابي هستند
ولي ارزش‌ها
هنوز مادي باقي مانده
به تبع دوران طولاني سلطنت
هزاران سال ماندن در زير يوغ
استثمار شاهان و خوانين
فرهنگ ساخته است
اين فرهنگ هنوز نرفته
ضميمه به بي‌بندوباري پيش از انقلاب
انقلاب آمده
ارزش‌هايش نيامده
شعار هست
فرهنگش نيست
اين را خبرنگار مي‌سازد

خبرنگار نخبه را مجبور مي‌كند
حوزوي و دانشگاهي
اين‌كه حركت كند
اين‌كه طراحي كند
تفكر كند
بسازد
ساختارهاي جديد را
توليد فكر
خبرنگار مي‌تواند
انجمن خبرنگاران مسلمان
يا اتحاديه خبرنگاران انقلابي

حركت نمي‌كند
نخبه تا مجبور نشود
جامعه به فرسايش برده است
مي‌برد
وقتي نخبگان را خرج لحيم مي‌كند
آفتابه‌اي كه اصلش هم ارزش چنداني ندارد
نخبه ديگر فرصتي براي طراحي ساختار انقلاب ندارد
در مؤسساتي پژوهشي كه شبانه‌روز مي‌رويد
حجم نشريات فراواني كه توليد مي‌شود
كثرتي كه وحدت ندارد
جرياني كه بي‌هدف مي‌جوشد و در پراكندگي خود غرق مي‌شود

خبرنگار ماشه تغيير است
ماشه انقلاب فرهنگي
انقلاب در فرهنگ
در ارزش‌ها
در ارزش‌هايي كه ساختار مي‌سازند
ساختارها بر ارزش‌ها استوارند
اشكال پيشنهاد رئيس جمهور سابق همين است
ايشان متوجه اين تلازم نيست
ولي به گمانم رهبري هست
ايشان اين را مي‌فهمد
ايشان فرهنگ‌سازي مي‌كند
همان كه جلساتي را ترتيب داده بودند
كرسي‌هايي براي بيان نظريات
نشست‌هايي براي نظريه‌پردازي
نخبه‌هايي را دعوت نموده
در موضوعات مختلف مجبور به گفتگو
وقتي خبرنگار سر جاي خود نباشد
رهبر خلأ را پر مي‌كند
اما دامنه آن پايدار مي‌ماند؟!
گسترده مي‌شود؟!

نخبگان موج مي‌سازند
اما ميرا
در حاشيه كم‌رنگ مي‌شود
به مرور زمان
خبرنگار ابزار تذكّر است
اگر متحد باشند
مجموعه‌اي پي‌گير
تكرار كنند و تكرار
فرهنگ بسازند

راه ميانه اين است؛
اين ماشه را بايد چكاند
انقلابي كه در فرهنگ «بايد» روي دهد
ساختارهايي كه «بايد» تغيير كنند
«بايد» طراحي گردند!


مطلب بعدي: سستيِ سَببيّت مطلب قبلي: انقلاب در ساختارها ۵

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1318با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN