به نام خدا

در پارسي‌بلاگكنترل آينده دست كيست؟

شنبه ۱۳ آبان ۹۶ - ۳:۴۸ عصر

جيمز دابسون
بنيانگذار جنبش «كانون خانواده»
در صفحه 38 كتاب «كودكان در خطر»
كه 27 سال پيش منتشر كرده
مي‌نويسد:

كساني كه انديشه و تجربه خردسالان را كنترل كنند
كه كودك چه ببيند
فكر كند
يا باور كند
مسير آينده ملت را تعيين خواهند كرد!


James Dobson, founder of "Focus on the Family":

Those who control what young people are taught, and what they experience - what they see, hear, think, and believe - will determine the future course for the nation.

Children at Risk (1990), Page 38

و ما
با كودكان خود
چطور رفتار مي‌كنيم؟!
آيا در حال كنترل آينده هستيم؟!
پرسشي كه زياد ذهنم را درگير خود مي‌كند
لحظاتي كه در كنار فرزندان خود هستم:

ما آيا براي كودكان خود
براي تربيت آن‌ها
برنامه داريم؟!

نظام اسلامي چطور؟!
آيا آموزش و پرورش برنامه مشخصي براي كنترل آينده دارد؟!
وقت آن نرسيده است كه براي كنترل آينده فكري كنيم؟!


مطلب بعدي: فروختيم مطلب قبلي: انحراف آموزش

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر15نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها34نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1215با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1124نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN