به نام خدا

در پارسي‌بلاگكنترل آينده دست كيست؟

شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۳:۴۸ عصر

جيمز دابسون
بنيانگذار جنبش «كانون خانواده»
در صفحه 38 كتاب «كودكان در خطر»
كه 27 سال پيش منتشر كرده
مي‌نويسد:

كساني كه انديشه و تجربه خردسالان را كنترل كنند
كه كودك چه ببيند
فكر كند
يا باور كند
مسير آينده ملت را تعيين خواهند كرد!


James Dobson, founder of "Focus on the Family":

Those who control what young people are taught, and what they experience - what they see, hear, think, and believe - will determine the future course for the nation.

Children at Risk (1990), Page 38

و ما
با كودكان خود
چطور رفتار مي‌كنيم؟!
آيا در حال كنترل آينده هستيم؟!
پرسشي كه زياد ذهنم را درگير خود مي‌كند
لحظاتي كه در كنار فرزندان خود هستم:

ما آيا براي كودكان خود
براي تربيت آن‌ها
برنامه داريم؟!

نظام اسلامي چطور؟!
آيا آموزش و پرورش برنامه مشخصي براي كنترل آينده دارد؟!
وقت آن نرسيده است كه براي كنترل آينده فكري كنيم؟!


مطلب بعدي: فروختيم مطلب قبلي: انحراف آموزش

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1309با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN