به نام خدا

در پارسي‌بلاگمعرفي نويسنده

يكشنبه ۲۵ مرداد ۸۸ - ۷:۵ صبح

بخش معرفي سايت شخصي نيز راه افتاد.
اكنون پس از ارائه هفتاد نوشته به صورت متن كامل
بخش معرفي را نيز تكميل كردم.
اين اطلاعات در پنج بخش ارائه شده است:

 

معرفي خودم

 

سواد كلاسيك

تحصيلات حوزوي

 

انديشه‌ها و باورها

سوابق كاري


مطلب بعدي: سيدمرتضي آمد! مطلب قبلي: اطلاعات هفتاد نوشته منتشر شد!

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر15نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها34نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1216با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1124نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN