به نام خدا

در پارسي‌بلاگانداختيم

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰ صبح

ما رأي خود را انداختيم
به صندوق
همان اول صبحپنج دقيقه به هشت سر صندوق بوديم
اما رايانه متصل نشد
نيم‌ساعتي طول كشيد
نيروها نيز آموزش كامل نديده
يادشان مي‌رفت مهر بزنند يا انگشت

تا 9 صبح طول كشيد
تا نوبت ما شد

انتخابات به همين چيزهايش جذاب است
اگر همه چيز منظم و دقيق باشد آدم به شك مي‌افتد
حس توهم توطئه يعني
همين بي‌نظمي‌هاست كه خاصّ مي‌كند
دوست‌داشتني
آدم مي‌فهمد كه در كشور خودش است
بين مردم خودش
خودمان هستيم كه رأي مي‌گيريم
سر صندوق مي‌نشينيم
سرباز از خودمان
افسر نگهبان از خودمان
منشي و مدير و مسئول و نماينده فرماندار و شوراي نگهبان و ناظر نامزدها
همه‌شان
همه خودمان هستيم
همين مردم
يك روز اگر همه چيز مهندسي‌شده و سر وقت بود نگران خواهم شد! :)


مطلب بعدي: ابرگياه مطلب قبلي: ارتقاءِ چادر

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN