به نام خدا

در پارسي‌بلاگشاخص هاي ارزيابي پيشرفت

پنج‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸ - ۷:۳۶ عصر

بچه كه بودم ياد گرفتم
مدام كنترل كنم

گل كوچك كه مي‌زديم
دروازه كه مي‌ايستادم
هر از چند گاهي
ناگزير
بايد بر مي‌گشتم و به تيرك‌ها نگاهي مي‌انداختم
فهميده بودم
درگير بازي كه مي‌شود
آدم جاي خود را فراموش مي‌كند و از هدف دور
بايد مدام برگردد و كنترل كند

شاخص براي همين است
براي كنترل
براي ارزيابي
غربي‌ها هم دارند
يك‌بار ترجمه كردم و در سايتم گذاشتم
شاخص‌هاي جهاني توسعه را

ما هم نياز داريم
براي ارزيابي پيشرفت نظام اسلامي
اما
آيا همان شاخص‌ها را؟

نداريم
در نياورده‌ايم
به تصويب نرسانده‌ايم
يك نظام از شاخص‌هاي پيشرفت را
متفاوت از آن‌چه غربي‌ها دارند
چيزي كه در مسير آرمان‌هاي خودمان باشد
انقلاب‌مان

من استخراج كردم
از فرمايشات مقام معظّم رهبري
تمام ديدارهاي ايشان با دولت‌ها را
بيانات را كاويدم
هشتاد و يك شاخص شد
در هشت محور اصلي؛
1. سياسي و امنيتي
2. ديني، فرهنگي و اجتماعي
3. تقنيني؛ ساختار، برنامه و بودجه
4. قضايي، انتظامي و نظارتي
5. علم و فن‌آوري
6. اقتصادي و مالي
7. انفال و محيط زيست
8. بهداشت و سلامت


خيلي وقت گرفت
خيلي سخت بود
مطالعات زيادي نياز داشت
ولي
با اتكا به حول و قوّه الهي
انجام شد
در اين نشاني مفصّل قرار دادم
در كنار متن بيانات
فيش‌هايي كه از آن‌ها استخراج كرده‌‌ام
هر شاخص را

اما اين‌جا
فقط يك توضيح كوتاه
براي روشن كردن منظورم از هر شاخص

اين‌ها را اگر كمّي كنيم
فرمول مي‌شود براي اندازه‌گيري
هر سال كه آمار بگيريم
اندازه‌گيري كنيم
معلوم‌مان مي‌شود كه چقدر اسلامي‌تر شده‌ايم
سال به سال
تا مسير انحرافي نرويم و به جاهليت باز نگرديم!

شاخص‌هاي ارزيابي پيشرفت نظام اسلامي بر اساس مطالبات رهبري

سياسي و امنيتي
1. شاخص عدالت سياسي
    فرصت برابر براي رقابت در انتخابات
2. شاخص عدالت امنيتي
    برخورد يكسان نيروهاي انتظامي با مردم
3. شاخص ظلم‌ستيزي در انتخاب
    تعداد نامزدهاي رأي‌آورده با شعار ظلم‌ستيزي به كل
4. شاخص پذيرش بين‌المللي
    تعداد سفراي حاضر در داخل كشور
5. شاخص مردم‌داري مسئولين
    ميزان رضايت مردم از مسئولين به روايت نمونه‌هاي آمار
6. شاخص ارتباط مردمي مسئولين
    تعداد موارد ملاقات عمومي و از نزديك مسئولين با مردم
7. شاخص پاسخگويي مسئولين
    موارد عذرخواهي رسمي مسئولين نسبت به خطاهاي روي داده
8. شاخص فساد اداري
    موارد گزارش‌شده از تخلفات اداري
9. شاخص ساده‌زيستي مسئولين
    تفاوت قيمت اموال و دارايي‌هاي مسئولين با متوسط مردم
10. شاخص اخلاق‌مداري مسئولين
    شمارش موارد بداخلاقي و بدسُخني مسئولان
11. شاخص صداقت و راستگويي مسئولين
    محاسبه وعده‌هاي تخلّف‌شده و خبرهاي غيرواقعي مسئولين
12. شاخص احساس امنيت
    درصد پاسخ‌دهندگان داراي احساس امنيت بر اساس نمونه‌هاي آماري
13. شاخص مشاركت سياسي
    نسبت حضور مردم در انتخابات و راهپيمايي
14. شاخص پدافند غيرعامل
    نسبت كارهاي انجام شده به كارهاي ضروري
15. شاخص اقتدار دفاعي
    توازن توان دفاعي كشور نسبت به نيروهاي متخاصم
16. شاخص حمايت از ملت‌هاي مظلوم
    موضع‌گيري رسمي در حمايت از مظلومين به نسبت كل حوادث جهاني
17. شاخص امنيت مجازي
    تعداد هك‌ها و سرقت اطلاعات و حوادث در فضاي مجازي در واحد زمان
18. شاخص عدالت انتخاباتي
    تعداد افراد منتخب با كمترين هزينه نسبت به كل منتخبين
19. شاخص شفافيت دولت
    تعداد موارد اطلاع‌رساني رسمي به مردم در واحد زمان


ديني، فرهنگي و اجتماعي
20. شاخص پايبندي حاكميت به اقامه دين
    نسبت بودجه هدفگذاري‌شده براي مناسك ديني به كل
21. شاخص عدالت اجتماعي
    نسبت بودجه هدفگذاري شده براي ارتقاء عدالت
22. شاخص برابري اجتماعي اقليت‌هاي ديني
    موارد عدم احقاق حقوق اقليت‌ها به نسبت كل
23. شاخص احساس آزادي
    ميزان حس آزادي در مردم بر اساس نمونه‌هاي آماري
24. شاخص آباداني روستاها
    فاصله بهره‌مندي روستاها از خدمات نسبت شهرها
25. شاخص رشد شهرنشيني
    رشد جمعيت شهري نسبت به جمعيت روستايي
26. شاخص معرفت ديني
    آشنايي با عقايد و احكام اسلامي بر اساس نمونه‌هاي آماري
27. شاخص انقلابي‌گري و فرهنگ ايثار
    اعتقاد به ضرورت تداوم انقلاب با تكيه بر نمونه‌هاي آماري
28. شاخص دسترسي به موادّ مخدّر
    سهولت يافتن و خريد موادّ مخدر بر اساس نمونه‌هاي آماري
29. شاخص ترانزيت موادّ مخدّر
    موارد شناسايي حمل قاچاق مواد مخدر در داخل كشور
30. شاخص مصرف موادّ مخدّر
    تعداد مصرف‌كنندگان موادّ مخدر به جمعيت كشور
31. شاخص ثبات خانواده
    نسبت ازدواج و طلاق
32. شاخص سهولت تأمين مسكن
    نسبت ميانگين قيمت مسكن به ميانگين درآمد ساليانه
33. شاخص شهرسازي اسلامي
    درصد تناسب شهرها با استانداردهاي اسلامي
34. شاخص جواني جمعيت
    نسبت جوانان پويا و فعال به كل جمعيت كشور


تقنيني؛ ساختار، برنامه و بودجه
35. شاخص عدالت تقنيني
    مراعات عدالت در وضع قوانين
36. شاخص وفاداري نمايندگان
    مقايسه عملكرد نمايندگان مجلس با وعده‌هاي انتخاباتي آن‌ها
37. شاخص تبعيت از برنامه
    موارد تبعيت آئين‌نامه‌ها و قوانين از مفاد برنامه نسبت به كل برنامه
38. شاخص انطباق برنامه با سياست‌هاي كلان
    نسبت مواد برنامه قابل استناد به سياست‌ها به كل مواد آن
39. شاخص انطباق برنامه با چشم‌انداز
    تعداد مواد برنامه منطبق بر چشم‌انداز به كل
40. شاخص همسويي برنامه با قانون اساسي
    موادي از برنامه كه مشخصاً در راستاي تحقق بندهايي از قانون اساسي باشد
41. شاخص استقلال قوانين و برنامه‌ها
    نسبت مواد غيرتقليدي و بومي قوانين به كل
42. شاخص سرعت اجراي قوانين
    ميانگين فاصله تصويب قوانين تا اجرايي‌شدن


قضايي، انتظامي و نظارتي
43. شاخص عدالت قضايي
    برخورد يكسان با شكات و متهمين
44. شاخص احقاق حق
    نسبت حقوقي كه توسط نهادهاي انتظامي احقاق شده است به مواردي كه نشده است
45. شاخص دفاع از مظلوم
    موارد گزارش‌شده و برخورد شده با رشوه به نسبت تخميني كل
46. شاخص مطالبه عدالت
    شمارش موارد اعتراضات عمومي براي اجراي عدالت
47. شاخص مبارزه با ويژه‌خواري
    موارد برخورد با رانت‌خواران و آقازاده‌هاي فاسد نسبت به كل
48. شاخص قاطعيت در اجراي احكام
    نسبت موارد اجراي احكام قضايي نسبت به صاحبان قدرت به كل موارد صادر شده
49. شاخص مبارزه با مقاسد اقتصادي
    تعداد پرونده‌هاي به سرانجام رسيده مفاسد اقتصادي به كل شكايات
50. شاخص نظارت بر بوروكراسي
    كاهش ميانگين مدّت انجام فرآيندها در دستگاه‌هاي دولتي
51. شاخص قانون‌گرايي
    موارد مطابقت با قانون رفتار مسئولان نسبت به كل


علم و فناوري
52. شاخص عدالت آموزشي
    فرصت برابر آموزشي
53. شاخص پيشرفت هسته‌اي
    فناوري هسته‌اي داخل كشور نسبت به ميانگين كشورهاي توسعه‌يافته
54. شاخص بهره‌وري آموزش عمومي
    توانمندي دانش‌آموزان ايراني نسبت به ميانگين كشورهاي توسعه‌يافته از طريق آزمون‌هاي استاندارد جهاني
55. شاخص بهره‌وري آموزش تخصصي
    توانمندي دانشجويان ايراني نسبت به ميانگين كشورهاي توسعه‌يافته  از طريق آزمون‌هاي استاندارد جهاني
56. شاخص تناسب دانشگاه با صنعت
    تعداد رشته‌هاي دانشگاهي داراي صنعت فعال داخلي نسبت به كل رشته‌ها
57. شاخص معنويت در دانشگاه‌ها
    تعداد افراد ملتزم به احكام اسلامي نسبت به كل بر اساس نمونه‌هاي آماري
58. شاخص فرار مغزها
    تعداد دانشجويان مهاجر نسبت به كل
59. شاخص كرامت معلّم
    احترام اجتماعي معلّم مبتني بر نمونه‌هاي آماري


اقتصادي و مالي
60. شاخص عدالت اقتصادي
    فرصت برابر در توليد و توزيع و سرمايه‌گذاري
61. شاخص تساوي بهره‌مندي از بيت‌المال
    فاصله دستمزدهاي حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي دولتي
62. شاخص اسراف در بيت‌المال
    ميزان هزينه‌هاي غيرضروري دستگاه‌هاي حاكميتي
63. شاخص انحراف بودجه
    نسبت بودجه‌هاي مصرف شده در غير رديف تعيين‌شده
64. شاخص بهره‌وري بودجه
    نسبت بودجه پروژه‌هاي شكست خورده به كل بودجه
65. شاخص امانت‌داري مسئولين
    موارد اختلاس از بيت‌المال به درآمد سرانه
66. شاخص اميد اقتصادي
    درصد اميدواري مردم به بهتر شدن شرايط اقتصادي بر اساس نمونه‌هاي آماري
67. شاخص رونق اقتصادي
    اندازه‌گيري اشتغال و تورّم و خودكفايي در كشاورزي
68. شاخص استقلال اقتصادي
    تعداد چرخه‌هاي توليد كالا و خدمات غيروابسته به خارج از كشور
69. شاخص وابستگي به فروش نفت
    مقدار تراز بازرگاني منفي در صورت عدم فروش نفت
70. شاخص امنيت شغلي
    درصد احساس امنيت شغلي كارگران و كارمندان مبتني بر نمونه‌هاي آماري
71. شاخص اقتصاد مقاومتي
    ميزان عدم حساسيت اقتصاد كشور به تغييرات اقتصاد جهاني
72. شاخص عدالت مالياتي
    تفاوت نسبت «ماليات به درآمد» اقشار مختلف؛ كمترين تا بيشترين
73. شاخص واردات قاچاق
    نسبت واردات بدون مجوّز به كل واردات
74. شاخص توليد داخلي
    نسبت كالاهاي داخلي موجود در بازار نسبت به كالاهاي خارجي
75. شاخص خودكفايي كشاورزي و دامپروري
    نسبت محصولات كشاورزي و دامي و لبني داخل به كل مصرف
76. شاخص بيكاري
    تعداد افراد بدون شغل نسبت به كل جمعيت توانا براي اشتغال
77. شاخص تأخير پروژه‌هاي دولتي
    ميانگين ميزان تأخير اتمام پروژه‌ها از زمان پيش‌بيني شده


انفال و محيط‌زيست
78. شاخص عدالت زيست‌محيطي
    فرصت برابر براي بهره‌مندي از ثروت‌هاي زمين
79. شاخص حفظ محيط زيست
    افزايش مترمربع جنگل‌ها و مراتع و درياچه‌ها و رودخانه‌ها


بهداشت و سلامت
80. شاخص عدالت درماني
    بهره‌مندي يكسان از فرصت‌هاي بهداشت و درمان
81. شاخص رشد بهداشت و درمان
    ميانگين بهداشت و درمان نسبت به ميانگين كشورهاي توسعه‌يافته


مطلب بعدي: لازانياي متفاوت مطلب قبلي: و مدرسه

نظرات

مجله پارسي نامه:
كاربر گرامي، سلام
در تاريخ شنبه 98 آبان 4 نوشته شما با عنوان شاخص هاي ارزيابي پيشرفت برگزيده شده و در جايگاه پيوندها در مجله پارسي نامه قرار گرفته است. دبير تحريريه ي اين انتخاب انديشه نگار و دبير سرويس آن هما ص بوده است. اميدواريم هميشه موفق باشيد.
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۳۵ صبح
پاسخ: سپاسگزارم.
بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN