به نام خدا

نظام موضوعات اختيار - از منظر منابع دانشگاهي

نوع نوشته: تحليل و آناليز
براي: انديشكده علم ساجد لله
تاريخ نگارش: شهريور ۱۳۹۶ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱
ديدگاه انديشمندان غربي بر اساس تخصص آن‌ها دسته‌بندي شده است: فيلسوفان، رياضيدانان، جغرافيدانان، پزشكان، روان‌شناسان و فيزيكدانان. سپس اصطلاحات رايج در موضوع جبر و اختيار و در نهايت انواع جبرگرايي ذكر شده است.
دسترسي به كتاب‌هاي دانشمندان غربي نداشتم. نرم‌افزاري نيز پيدا نكردم كه كتاب‌هاي فلسفه غرب در آن جمع شده باشد. گشتم و نيافتم. از بعد دبيرستان، به حوزه آمده بودم و هر چه كتاب دارم مربوط به مسلمانان است و در حوزه علوم ديني. پس چه بايد مي‌كردم؟! طبيعي‌ست كه بايد از كتابخانه‌هاي تخصصي فلسفي استفاده مي‌كردم. يكي مي‌شناختم، هماني‌كه مربوط به دفتر آيةالله سيستاني بود، در كوچه‌اي روبه‌روي مركز صداوسيماي قم. رفتم و بسته بود. انگار كه جمع شده باشد. گشتم و دو سه كتابخانه جامع ديگر يافتم. ولي امكان و فرصت اين‌كه وقت بگذارم و به آن‌ها مراجعه كنم نيافتم. پس به اينترنت و مقالاتي كه در آن يافتم بسنده نمودم. ۳۶ صفحه حجم فيش‌هاي يافته شده بود. مطالب خيلي پراكنده و نامتجانس. نظريات خيلي متفاوت است و ديدگاه‌ها سبك و سياق واحدي ندارد. وقتي ديدم نمي‌توانم موضوعي دسته‌بندي نمايم، به نظرم رسيد بر اساس تخصص افراد بچينم. اين شد كه مي‌بينيد.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۲۰۶ بار
نظر شما را مي‌خوانم. با نوشتن اشتباهات و ايراداتي كه به چشم‌تان آمده، ياري‌ام كنيد:
سلامدوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
ممنونيكشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
مهمهدوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1096با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1068نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN