به نام خدا

نمودار زمان‌بندي (گانت) پروژه مطالعاتي اختيار

نوع نوشته: طرح پژوهش
براي: انديشكده علم ساجد لله
تاريخ نگارش: خرداد ۱۳۹۶ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱
پژوهشي كه در سه گام طراحي شده: مقدمات، تحقيق، جمع‌بندي و تدوين نهايي، در اين نمودار زمان‌بندي شده است. متوالي بودن يا موازي بودن فعاليت‌ها ديده شده و تقدّم و تأخّر آن‌ها و وابستگي‌شان لحاظ گرديده است.
اين پژوهش سه محور داشت؛ حوزه، دانشگاه، فرهنگستان. يعني در حقيقت سه پژوهش مختلف بود كه بايد در سه منبع مختلف صورت مي‌پذيرفت. همه را هم بايد تنهايي به انجام مي‌رساندم. يك‌بار «اختيار» را در منابع حوزوي بررسي مي‌كردم و احتمال محاسبه‌پذيري آن را بررسي مي‌نمودم. بار ديگر همين كار را در منابع دانشگاهي، يا به اصطلاح غربي، بار آخر نيز در منابع فرهنگستان. گام اول و سوم مشترك بود. اما گام دوم، تحقيق، سه فاز پيدا مي‌كرد. برنامه را به صورت نمودار گانت درآوردم و دقيقاً طبق همين برنامه و با همين زمان‌بندي كار را انجام داده و تحويل كارفرما نمودم. غير از گام سوم، كه اساساً قادر به انجام آن نشدم. كارفرما هم پذيرفت كه بدون تدوين نهايي كار را تحويل بگيرد.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۳۲۸ بار
در نوشتن آن‌چه در ذهن داري ترديد نكن. تك‌تك يادداشت‌ها را شخصاً مي‌خوانم و پند مي‌گيرم:
خوب استسه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
در پي نمونه بودمدوشنبه ۱۰ دي ۱۳۹۷
نمودار گانتشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
نادردوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
ممنونشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
خيلي مهمهدوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸
نمودار زمان‌بندي گانت پروژه مطالعاتي اختياردوشنبه ۲ تير ۱۳۹۹
نمونه از يك گانت تحقيقاتيدوشنبه ۱ دي ۱۳۹۹
گانت چارتدوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1276با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1267نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN