به نام خدا

طراحي گزارش فعاليت‌هاي مؤسسه

نوع نوشته: طرح سازمان
براي: انديشكده علم ساجد لله
تاريخ نگارش: بهمن ۱۳۹۵ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۳۱
مندرجات گزارش: چارچوب فعاليت‌ها، توليد علم، توليد متن علمي، توليد نيروي انساني. توليد علم و متن علمي شامل زيرشاخه‌هاي فهرست پروژه‌ها و معرفي و پيشرفت هر پروژه است. توليد نيروي انساني نيز به دو بخش فعاليت عمومي و تخصّصي تقسيم مي‌شود. فعاليت عمومي شامل توليد محصولات مكتوب و غيرمكتوب و برگزاري همايش‌هاست. فعاليت‌هاي تخصصي نيز دو زيرمجموعه علمي و آموزشي دارد. فعاليت‌هاي علمي، جلسات با اساتيد حوزه و دانشگاه است و برگزاري نشست‌هاي علمي در حوزه و دانشگاه. اما فعاليت‌هاي آموزشي منحصر در برگزاري دوره‌هاي آموزشي در حوزه و دانشگاه گرديده.
اين گزارش «متن» ندارد. دنبال محتوا در آن نگرديد. جز چند نمودار ساده كه از پروژه‌هاي كارفرما تهيه شده است. پس چيست؟! تنها يك طرح است. يك پيشنهاد براي چينش اطلاعات در گزارش. اين‌طور خواسته بودند. پروژه‌هاي‌شان به نقطه مايلستون رسيده، وقت آن‌كه كارفرماي خود را مطلع سازند. اين شد كه اين چارچوب را تنظيم كردم تا كمكي به ارائه گزارش باشد.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۸۹۳ بار
نوشتن وقت‌گير است، اما نظر شما ياري‌گر، لطف كنيد وقت بگذاريد با نظرتان ياري‌ام كنيد:
سلامشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۸
گزارشدوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸
طراحي گزارش فعاليت‌هاي مؤسسهدوشنبه ۲ تير ۱۳۹۹
طراحي گزارش فعاليت‌هاي مؤسسهدوشنبه ۲ تير ۱۳۹۹
گزارششنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۰

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1276با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1267نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN