به نام خدا

روند معماري سبك زندگي

نوع نوشته: طرح فرآيند
براي: مركز بين‌المللي ترويج سبك زندگي حيات طيبه
تاريخ نگارش: مرداد ۱۳۹۳ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۷
شامل عناوين اصلي: پرسش‌هاي نخستين و مفروضات ما، انسان؛ چيست؟ چگونه؟، مقياس سبك زندگي، شناخت عملكردهاي انسان، شناخت نيازهاي انسان، انطباق عملكرد به نياز، مصداق‌شناسي عملكردها در گذشته، مصداق‌شناسي عملكردهاي فعلي، ارزيابي سه‌بُعدي سبك زندگي، راهكار كوتاه‌مدّت و راهكار بلندمدّت.
يافتن راه حلي براي برنامه‌ريزي در حوزه اصلاح و تغيير سبك زندگي، روند مشخصي نياز داشت. مطالعات زيربنايي و مبنايي نشانمان داد كه عملكردهاي انسان با نيازهايي مرتبط است. به نحوي كه اگر اين ارتباط به دقت كشف شود، مي‌تواند راهي باشد براي تحليل تغيير سبك زندگي. اگر ما بتوانيم بفهميم چرا مصاديق عملكردها تغيير كرده‌اند، يعني چه نيازهايي تأمين نشده‌اند، مي‌توانيم برنامه‌ريزي نماييم و مصاديق جديدي طراحي كنيم. به اين ترتيب تغيير سبك زندگي ممكن مي‌شود. متن مزبور اين روند را شرح مي‌دهد.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۹۶۳ بار
نظر شما را مي‌خوانم. با نوشتن اشتباهات و ايراداتي كه به چشم‌تان آمده، ياري‌ام كنيد:
سلامشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
سلامشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1276با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1267نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN