به نام خدا

پيشنهادات طرح آموزش غيرحضوري روخواني و روان‌خواني

نوع نوشته: طرح نرم‌افزار
براي: مركز قرآن آستان مقدّس حضرت معصومه (س)
تاريخ نگارش: تير ۱۳۹۳ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۸
شامل سرفصل‌هاي: بررسي طرح‌نامه، بررسي قابليت‌ها، تعريف صحيح سامانه، نيازهاي چنين سامانه‌اي، اَسناد مورد نياز براي ارائه به برنامه‌نويس، نظارت و ارزيابي و مفاد قرارداد.
ناشناسي تماس گرفت و گفت طرحي دارند براي توليد نرم‌افزاري. وقتي گفت از حرم تماس گرفته، قبول كردم بررسي طرح‌شان را. ايميل دادم و ايميل كرد و بررسي كردم. اين گزارش بررسي طرحي‌ست كه اين دوستان براي نرم‌افزار خود نوشته بودند و قرار بود بدهند برنامه‌نويس، طبق آن طرح كار را به انجام برساند. وقتي طرح را خواندم، نكات زيادي به نظرم آمد مغفول مانده و مورد توجه قرار نگرفته، اين مطالب را سعي كردم تبيين نمايم. البته بعدتر اين كار به انجام رسيد و نسخه‌اي از نرم‌افزار را برايم ارسال نمودند. آن را نيز بررسي كرده، در سندي جداگانه ايردات را ارسال نمودم.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۰۷۶ بار
نظر شما را مي‌خوانم. با نوشتن اشتباهات و ايراداتي كه به چشم‌تان آمده، ياري‌ام كنيد:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1295با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1295نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN