به نام خدا

تحليل نيازها و بررسي نرم‌افزارهاي مورد استفاده به همراه پيشنهادات

نوع نوشته: نقد و بررسي
براي: معاونت ارتباطات مردمي اداره كل دفتر وزارت نيرو
تاريخ نگارش: اسفند ۱۳۸۶ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱۳
آن‌چه در اين نوشته حائز اهميت است، ذكر ويژگي‌هاي يك نرم‌افزار مناسب براي امور اداري است.
سپس اين ويژگي‌ها با نرم‌افزارهاي موجود تطبيق داده شده و بر اساس اين تطابق پيشنهادات نهايي ارائه شده است.
وزارت نيرو يك نرم‌افزار بسيار قدرتمند و گران‌قيمت اتوماسيون دارد. با اين حال با توجه به افزايش فرآيندهاي كاري با روي كار آمدن دولت نهم، نياز به نرم‌افزار براي تسهيل روندهاي جديد ضروري به نظر مي‌رسيد. نرم‌افزار اتوماسيون قابل ارتقاء نبود و لذا مسئولين پيشنهاد خريد نرم‌افزاري وِب‌بيس با عنوان «بازرس» داشتند. پرسنل بخش نيز بازرس را مناسب كار خود نمي‌دانستند. لذا پيشنهاد كردند كه نرم‌افزار جديدي نوشته شود. بنده همه آراء را شنيدم و نرم‌افزارها را ديدم و جمع‌بندي خود را در اين نوشته ارائه نمودم.
البته بعد از چندماه اصلاً روال كار اين واحد تغيير كرد و جريان كار به سمت و سوي ديگري رفت و نياز به نرم‌افزار هم ديگر مطرح نشد!
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۲۸۷ بار
همه چيز را همگان دانند. اگر مطلب فوق را مطالعه فرموده‌ايد، نظر خود را بيان نماييد:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1304با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN