به نام خدا

طراحي و اجراي نمادهاي نجومي در سطح شهر

نوع نوشته: متفرقه
براي: مؤسسه نجوم كبريانگار
تاريخ نگارش: خرداد ۱۳۹۱ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱۱
حاوي: شناسنامه طرح، توجيه طرح، چكيده طرح، معرفي طرح، نظر كارشناس. مبتني بر تكميل كاربرگ ويژه تعريف طرح پروژه در مؤسسه.
در مراحل قبلي فعاليت، يك كاربرگ ويژه و خاصّ طراحي كرده بودم، بر اساس سرفصل‌هايي كه براي ارائه طرح يك پروژه نياز داشتيم. اكنون وقت آن رسيده بود تا طرح‌ها را در قالب و فرمت اين كاربرگ ريخته و به سرانجام برسانيم. اين نخستين طرح از اين دست است. ايده اصلي را يكي از دوستان ارائه كرد. چند ساعتي درباره آن گفتگو كرديم. در نهايت بنا شد درج در كاربرگ را بنده بر عهده بگيرم كه گرفتم و مندرجات طرح پيوست را تنظيم كردم.
طرح حاضر پيشنهاد مي‌نمايد كه به جاي استفاده از پاره‌اي نمادهاي بي‌معنا در زيباسازي شهري، نمادهايي طراحي شود كه مرتبط با تاريخ نجوم در كشورمان باشد و ضمن زيباسازي محيط، توجه مردم را به پيشينه علمي‌شان نيز جلب نمايد.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۹۵۳ بار
نظر شما را مي‌خوانم. با نوشتن اشتباهات و ايراداتي كه به چشم‌تان آمده، ياري‌ام كنيد:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1252با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN