به نام خدا

طراحي عناوين مورد نياز براي طرح پروژه

نوع نوشته: تحليل و آناليز
براي: مؤسسه نجوم كبريانگار
تاريخ نگارش: خرداد ۱۳۹۱ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۳
سرفصل‌هايي در اين نوشته آمده است كه براي نوشتن يك طرح اجرايي براي پروژه‌ها مورد نياز به نظر مي‌رسيده است. در يك نگاه كلّي دو دسته اطلاعات در طرح ذكر مي‌شود؛ نخست اطلاعات مربوط به طرح و ديگر نظر كارشناسان.
اطلاعات مربوط به طرح هم سه بخش كلّي: شناسنامه، توجيه طرح و معرفي طرح را دارد. معرفي طرح نيز دو بخش اجمالي و تفصيلي دارد كه بخش اجمالي آن با عنوان چكيده طرح مشخص شده است. بدين ترتيب توصيف هر طرح در پنج بخش ممكن شده است.
تبديل ايده به طرح نيز خود يك فرآيند مشخص دارد. جلساتي برگزار مي‌شود و در هر جلسه، كارشناسان مربوطه گرد هم آمده و پيرامون آن ايده صحبت مي‌كنند. دبير جلسه خلاصه بيانات و احتمالات طرح شده را ثبت مي‌كند و پس از آن پيش‌نويسي از طرح تهيه مي‌نمايد. اين پيش‌نويس بايد سرفصل‌هايي اين‌چيني داشته باشد. موارد خالي را در جلسات بعد با حضور همان كارشناسان تكميل مي‌نمايند و در صورت نياز ويرايش‌هايي صورت مي‌پذيرد. در نهايت هم طرح در قالب و فرمتي استاندارد براي نظر كارشناسي ارسال مي‌گردد، تا دو كارشناس ديگر كه در جلسات حضور نداشته‌اند، نظر خود را ضميمه نمايند.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۹۹۸ بار
آن‌چه من نوشته‌ام پايان نيست، آغاز است. براي ادامه راه، نقطه‌نظر خود را ذيلاً بنويسيد:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1246با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN