به نام خدا

مصاحبه با طلبه‌بلاگ درباره حضور طلاّب در اينترنت

نوع نوشته: متفرقه
براي: متفرقه
تاريخ نگارش: فروردين ۱۳۹۱ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۲
پرسش‌هايي را ايميل كردند و پاسخ آن‌ها را كه دادم تبديل شده است به اين مصاحبه اينترنتي. در دو سايت منتشر شده است كه دومي از اولي نقل قول كرده.
يكي از برادران طلبه كه دستي در اينترنت دارد دعوت به مصاحبه كرد، با ايميلي كه ارسال كرده بود.
عجب حكايت خفني دارد ژورناليسم! قبول نكردن دعوت به مصاحبه را، از باب احساس رفاقت و انسي كه با طلبه‌ها دارم، در قالب اعتراضاتي به وضع موجود بيان كردم. آخر هم ‌عرض كردم كه نمي‌خواهم مصاحبه نمايم و دست از سر بنده بردارد. امّا...
ايميل وحشتناكي برايم ارسال كرد! همان اعتراضات را تبديل كرده بود به متن مصاحبه، ويرايش نموده و اسم افراد را هم حتي حذف نكرده، ديوانه‌كننده بود! تصور اين‌‌كه اگر منتشر مي‌شد... اولتيماتوم هم داده كه فرصت نداري و زود اين را OK كن كه بدهم نشر! گفتم اخوي اگر اين را پابليش كني، اختلافي عميق بين بنده و بسياري از نزديك‌ترين رفقايم ايجاد خواهي كرد كه اگر برايت گفتم حقايق را، نه اين‌كه اين‌طور بي‌پرده علني نمايي و ملاحظه شرايط اجتماعي نكني! وعده كردم كه خودم برايت يك مصاحبه مي‌نويسم و دست از اين نوشته بردار. اين شد كه اسامي را حذف كردم و متن را چالش‌زدايي نمودم و اين را تنظيم كردم، بسيار تلطيف‌شده‌تر. اگر آن متن اوليه را... خدا به خير آورد.
وقتي فساد ژورناليسمِ سكولارِ ليبرال يقه ما را مي‌گيرد، مسلماني كه نمي‌شناسد، به هر دريوزگي چنگ مي‌زند و كثافات منفعت‌طلبانه‌اش را مهارگسيخته به ميدان مي‌آورد، تا مقبوليت اجتماعي خبرنگاري را سهم خود سازد! براي خبرنگار، خبرسازي مهم است، نه اصلاح اجتماع!
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۹۷۵ بار
دو روز انسان نبايد مانند هم باشد. با نوشتن نظر خود، كمك كنيد متفاوت از ديروز باشم:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1252با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN