به نام خدا

نمايش فارسي و انگليسي تمامي قلم‌هاي در اختيار

نوع نوشته: متفرقه
براي: متفرقه
تاريخ نگارش: اسفند ۱۳۹۰ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۴۵
فهرستي سه ستونه شامل نام قلم و دو نمونه از آن؛ يكي به فارسي و ديگري انگليسي.
هميشه در هنگام انتخاب قلم و فونت دچار مشكل مي‌شوم، چه در كارهاي گرافيكي و چه در صفحه‌بندي و نوشتارهاي تايپي، طرح‌ها و طرح جلدها. نمي‌دانم مشكل از سليقه بنده است، يا تعداد بسيار زياد فونت‌هايي كه نصب كرده‌ام. يك ماكرو نوشتم، براي MS Word كه فهرستي از قلم‌ها برايم بسازد،‌ همراه با نمونه‌اي فارسي و انگليسي، تا هر بار نياز دارم به آن نظري افكنم. شبيه آن‌چيزي كه هميشه در كتاب راهنماي زرنگار داشتيم و براي انتخاب قلم به آن مراجعه مي‌كرديم.
اين نمونه را گذاشتم براي كساني كه ممكن است با چنين مشكلي مواجه شوند و البته كد آن ماكرو را هم ضميمه كردم كه مي‌توانيد استفاده كرده و قلم‌هاي ويندوز خود را فهرست‌برداري نماييد. تعدادي ماكروي ديگر نيز به همراه آن است كه معمولاً مورد استفاده خودم بوده است.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۱۱۰ بار
همه چيز را همگان دانند. اگر مطلب فوق را مطالعه فرموده‌ايد، نظر خود را بيان نماييد:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1276با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1267نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN