به نام خدا

عناوين اصلي محتمل در تبيين رابطه دين و فن‌آوري

نوع نوشته: تحليل و آناليز
براي: شوراي انقلاب فرهنگي
تاريخ نگارش: خرداد ۱۳۹۰ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۲
پانزده دسته سه‌تايي از اصطلاحات مرتبط است كه در مجموع ۴۵ سه‌گانه مي‌سازد كه تكراري‌ها را هم حساب كنيم ۱۳۵ واژه و اصطلاح مي‌شود. البته بايد موارد تكراري را حذف كرد تا اصطلاحات استفاده شده مشخص شود.
اشتباه نكنيد. اصلاً با روش آسيدمنيرالدين، روش توليد اصطلاحات در فرهنگستان، پيش نرفته‌ام. اين‌كه سه بُعد اصلي موضوع را پيدا كنم، به صورت مضاف و مضاف‌اليه در هم تركيب نمايم و از معنا كردن آن‌ها به ۹ اصطلاح اصلي برسم. سپس براي هر بُعد يك جدول تعريف رسم كنم و بريزم در جدول. تركيب‌ها را ادامه دهم تا برسم به ۸۱ تركيب نهايي. بعد هم معني كنم اصطلاحات را تا از اوصاف ذهني برسم به موضوعات عيني. روشي كه استاد حسيني(ره) مدعي است وزن و سهم تأثير موضوعات و اوصاف هم در آن مشخص مي‌شود.
اصلاً از اين راه نرفتم. فرصت آن هم نبود. فقط براي اين‌كه فضاي كار را ترسيم كنم، هر سه‌گانه‌اي كه مشابهتي به سه‌گانه‌هاي استاد داشت و ارتباط با موضوع كارم پيدا مي‌كرد نوشتم. براي اين‌كه تصوري از تنوّع موضوعاتي داشته باشم كه در فن‌آوري اطلاعات با آن مواجه هستيم. به دليل طرحي كه قرار بود براي يكي از دوستان بنويسم.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۰۰۷ بار
مطالعه نظرات خوانندگان برايم كمك بزرگي‌ست. اين كمك را دريغ نفرموده، بنويسيد:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1276با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1267نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN