به نام خدا

برنامه كاري ارتقاء سايت عماد

نوع نوشته: طرح فرآيند
براي: مؤسسه طلايه‌داران نور آفاق
تاريخ نگارش: خرداد ۱۳۹۰ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱
فهرست فعاليت‌هايي است كه براي اصلاح سايت عماد لازم به انجام بوده است كه پس از جلسه با نماينده كارفرما تنظيم شده و توصيف‌گر كارهايي است كه بايد بين افراد مختلف تقسيم شود. هزينه‌ها را نيز اعلان كرده است.
براي دومين بار قرار بود سايت عماد بازسازي و اصلاح شود كه سومين نماي سايت محسوب مي‌گرديد. جلسه‌اي با نماينده كارفرما داشتم و مسئولين جديد سايت خواسته‌هاي خود را به مجري انتقال داده بودند. من هم نمايي شماتيك از سايت جديد ترسيم كرده و دادم كه تأييد نمايند. پس از تأييد بايد هزينه و زمان برنامه‌نويسي را اعلام مي‌نمودم كه اين نوشته علاوه بر اين مطلب، حاوي فعاليت‌هايي كه بايد توسط خود كارفرما و گرافيست مورد تأييد كارفرما به انجام برسد نيز مي‌باشد.
پنج فعاليت براي كارفرما تعيين شده و سه فعاليت براي گرافيست. نُه فعاليت برنامه‌نويس نيز فهرست و قيمت‌گذاري شده‌اند. فايده اين نحوه تنظيم نوشته اين است كه كارفرما بداند چه كارهايي را به انجام برساند. تجربه ثابت كرده اگر مسئوليت‌هاي كارفرما به او گوشزد نشود، يك گوشه مي‌نشيند و منتظر مي‌ماند تا مجري كار را به اتمام برساند و التفات پيدا نخواهد كرد كه بعضي امور را شخصاً بايد انجام دهد. آخر كار هم مدعي مي‌شود كه نمي‌دانستم اين كارها را و طبيعتاً نهايي‌سازي كار به تعويق مي‌افتد.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۷۷۲ بار
خمپاره به هدف نمي‌خورد، اگر ديده‌بان گراي صحيح ندهد. نظرات شما گراي هدف من است:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1196با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1124نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN