به نام خدا

تحليل چگونگي كاربست ارزش‌هاي ديني در روش‌شناسي علوم

نوع نوشته: متفرقه
براي: دفتر فرهنگستان علوم اسلامي
تاريخ نگارش: فروردين ۱۳۹۰ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۲۰
متن كامل و نهايي مقاله پس از ذكر عنوان مقاله، نام ارائه‌كنندگان، چكيده وكلمات كليدي ارائه شده است. اندازه قلم‌ها، فاصله سطرها و حاشيه‌ها در قد و قامتي استاندارد در نظر گرفته شده است. حدّ تعداد صفحات نيز مراعات شده.
سرفصل‌هاي مقاله: مقدمه، عقل عملي و عقل نظري، ظرفيت اوليه، حجيّتِ تسليم، بذل جُهد اجتماعي، نتيجه‌گيري. منابع فارسي و عربي نيز در انتهاي مقاله فهرست شده است.
استاد سيدمنيرالدين حسيني الهاشمي(ره) نوآوري‌هاي بسياري داشته و افزونه‌‌هايي براي دانش بشري، گران‌بها و قابل توجه. يكي از اين انديشه‌هاي نوين كه استاد بدان بسيار پرداخته تأثيرپذيري متد و روش از ارزش‌هاست. اين يكي از ريشه‌هاي تفكر استاد است.
اگر كسي اين ادعاي ايشان را پس از ملاحظه ادله‌شان بپذيرد، ناگزير است مرز بسيار مشخصي بين علوم اسلامي و غيراسلامي ترسيم نموده و اسلاميّت علوم را از دايره علوم انساني فراتر برد و به علوم پايه نيز بكشاند.
«آيا رياضي اسلامي و غيراسلامي داريم؟» اين سؤال را بسياري از كساني كه آشنايي مختصري با فرهنگستان پيدا كرده‌اند مي‌پرسند. اگر نگرش ديني ما بتواند در متد تحقيق اثر گذارد، تمام علومي كه از آن متد استفاده مي‌كنند، در مظانّ اتهام قرار مي‌گيرند كه متأثر از مكتب بوده‌اند.
اين مقاله همين ايده استاد حسيني(ره) را ذكر نموده و شواهدي از آن را در حكمت متعاليه ملاصدرا و با ذكر چند رفرنس در انديشه ارسطو نشان مي‌دهد! آن را براي همايش تحوّل در علوم انساني تنظيم كرديم.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۹۷۷ بار
خود واقعي را تنها در آينه مي‌توان ديد، آينه باشيد و اشتباهاتم را ذيلاً متذکّر شويد:
اللهم صل علي محمد و آل محمددوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
اللهم صل علي محمد و آل محمددوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
مهمهچهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
براي خداشنبه ۲۱ دي ۱۳۹۸

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1252با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN