به نام خدا

سامانه مديريت اطلاعات پويا‌

سال توليد: ۱۳۹۰ هجري شمسي
تعداد فايل‌هاي ضميمه: ۱

يك ابزار براي مديريت اطلاعات كه شبيه نرم‌افزار مايكروسافت اكسس نوشته شده است. ابزاري كه خيلي سريع يك بانك در آن بتوان ايجاد نمود، براي هر بانك تعدادي فرم و براي هر فرم تعدادي فيلد و بلافاصله بتوان ورود اطلاعات كرد. امكان ارجاع ركوردهاي بانك‌هاي مختلف به يكديگر و وجود ابزاري متمركز براي رده‌بندي ركوردها از ويژگي‌هاي خاص آن است. اين نمونه براي تست قرار داده شده و مي‌توانيد در آن اطلاعات وارد كنيد.
فايل‌هاي ضميمه را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي زير دريافت نماييد.
دانلود: ... بار

نشاني سايت

اين سايت پس از طراحي در نشاني روبه‌رو نصب گرديد كه ممكن است در حال حاضر غيرفعال شده باشد.
نظر شما را مي‌خوانم. با نوشتن اشتباهات و ايراداتي كه به چشم‌تان آمده، ياري‌ام كنيد:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1271با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1258نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN