1388/07/01

ديدگاه امام در كيفيت تحقق انحراف فرهنگي

امام خميني(ره) مي‌فرمايند:
"اگر يك ملّت معتقد به اسلام باشد و دنبال پياده شدن آن هم باشد و همه ارگانهاي آن رژيم و مقاماتشان هم معتقد باشند و دنبال پياده كردن باشند ولي انحراف در فرهنگ باشد، انحراف خواهي نخواهي بر همه غلبه كند و به آنجا مي‌كشد كه در پنجاه سال گذشته بوده است."
اين چه مطلبي است؟!
لينک مستقيم
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا