1388/07/01

مقايسه كار فرهنگستان با دنياي علمي غرب

زماني آقاي حائري در ابتداء كار فرهنگستان به قم آمدند. سؤال كردند كه چه كار مي‌كنيد؟ گفتم كاري كه اگر كسي درست بفهمد مي‌گويد آقا سيّد منير يا خيلي جاهل است و يا خيلي ديوانه! گفت: چرا؟ گفتم: زيرا در جهان تنها در رياضيّات 500 مجله علمي و حداقل در هر كدام 20 مقاله نوشته مي‌شود كه هر ماه مطلبي نو مي‌نويسند. تازه اين يكي از رشته‌هاي علوم پايه است! ما با ده، بيست نفر صفر كيلومتر مي‌خواهيم برابر اين متفكّريني كه اين تمدّن مادّي فعلي را آورده‌اند بايستيم و بگوييم:
"اسلام مي‌تواند سعادت بشر را اداره كند".
لينک مستقيم
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا