1388/07/01

امداد حضرت در توليد مباحث

ولي حرف اين است كه ما يقين داريم براي اربابي كه به خاطر دفاع از آستان مقدّس او تلاش مي‌كنيم، جوانمردي او از همه بيشتر است و برعكس اين ممكن نيست!
لينک مستقيم
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا