1388/07/01

توصيه امام(ره) به انقلاب فرهنگي

يك جمله‌اي از مرحوم امام (ره) يادم است كه هرگاه ياد آن مي‌افتم براي من تكان‌دهنده است! وقتي با جمعي از آقايان خدمت ايشان رفته بوديم، مطلبي به ايشان گزارش شد، اشك در نوار چشم امام حلقه زد و گفتند: "متفكرين جوان حوزه به فكر انقلاب فرهنگي باشند". شايد هم نظرشان را به طرفي دوختند كه من نشسته بودم!
لينک مستقيم
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا