1388/07/01

توصيه آيةالله‌العظمي گلپايگاني ابتداي تأسيس فرهنگستان

در پايان سمينار تأسيس فرهنگستان كه آقايان رفتند و تشريفات تمام شد، وقتي خواستم با آيت‌الله‌العظمي گلپايگاني صحبت كنم، كلّي حالت انفعال و دل‌شكستگي بر من مسلّط شده بود! به ايشان گفتم: هم اين كار لازم است و هم من نسبت به آن صفرالكفّ  هستم؛ نه تقواي لازم را دارم و نه علم لازم را، ولي فهم اين را كه يك چنين چيزي ضروري است، خداي متعال عنايت كرده است! خدا ايشان را رحمت كند، با خنده فرمودند: "نه لازم است علم داشته باشيد و نه تقوي!!" بعد گفتند: "اين كار مانند صلوات بر پيغمبر است، شرط قبولي صلوات بر پيغمبر قابليّت شما نيست؛ موضوعش موضوعي است كه مورد عنايت خداست. شما مي‌گوييد مي‌خواهم راه پياده كردن اسلام را پيدا كنم، خداي متعال به اين كار كمك مي‌كند!"
لينک مستقيم
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا