1388/07/01

جهت‌داري مدل به تبعيت از جهت‌داري علوم

در طراحي مدل، هميشه "آكسيوم‌ها" از فلسفه مي‌آيند و "نسبت‌ها" از "ارزش" گرفته مي‌شوند. نسبت‌ها به معناي "تغيير مطلوب" مي‌باشد؛ اگر شما هدف را عوض كنيد، متغيّرهاي ديگري را لازم داريد و ساده‌سازي را به گونه ديگري انجام مي‌دهيد.
لينک مستقيم
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا