1388/07/01

بيان تمثيلي در جهت‌داري علوم

اگر خصلت سُكرآوري بيشتر را در انگور بخواهيد، بايد متغيّرهايي را انتخاب كنيد و اگر خصلت از دست دادن سُكر و تبديل شدن به سركه مورد نظر باشد، متغيّرهاي ديگري را لازم داريد. بنابراين علوم فعلي حتماً با روش مدل‌سازي، با تكيه به فلسفه چگونگي كار مي‌كنند. اين چنين نيست كه علم، آچار فرانسه باشد و هيچ جهتي نداشته باشد، خيلي ساده‌انديشي است كه درباره علم اين چنين نظر داشته باشيم.
لينک مستقيم
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا