1388/07/01

نياز به تحول در علم اصول براي سرپرستي نظام اجتماعي

شما قطعاً نيازمند اصولي مي‌باشيد كه بتواند حجيّت تكامل را بيان كند؛ يعني معلوم باشد كه چيزي را نمي‌خواهيد به دين ببنديد، بلكه مي‌خواهيد با عينك دقيقتري دين را ببينيد و سپس احكامِ "تكامل" را به دست آوريد و سرپرستي توسعه اجتماعي و ولايت بر رشد نظامات اجتماعي را به دست گيريد.
لينک مستقيم
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا