1388/04/16

در پناه خداوند

توقّع نداشته باشيد كه اُمَرا يا اُمَنا يا ارباب قدرت و ثروت به شما كمك كنند، مسلّماً خداوند آنچه را كه در جهت طرفداري از دين خود مي‌داند، پشتيبان است.
لينک مستقيم
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا