1400/04/02

اصل ولايت فقيه با تلاش سيد منير(ره) در قانون اساسي گنجانده شد

https://www.isna.ir/news/93031206430/اصل-ولایت-فقیه-با-تلاش-سید-منیر-ره-در-قانون-اساسی-گنجانده-شد
مشاهده سایت منبع مشاهده تصویر سایت
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا