1400/04/02

عاشورا؛ تركيب «ستيز» و «عاطفه» براي هدايت تاريخ بشر

https://www.mehrnews.com/news/4727293/عاشورا-ترکیب-ستیز-و-عاطفه-برای-هدایت-تاریخ-بشر
مشاهده سایت منبع مشاهده تصویر سایت
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا