1400/04/02

گزارش خبرگزاري فرانسه دربارهٔ هواپيمايي كه منافقين در ۱۵ تير ۱۳۶۲ ربودند و به پاريس بردند.

https://what.splus.ir/moniroddin/15524183117659b22af7ot-
مشاهده سایت منبع مشاهده تصویر سایت
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا