1388/04/20

نخستين نوشته‌اي كه از پايه‌گذار فرهنگستان علوم قم در جرايد منتشر مي‌شود. (روزنامه ايران)

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1594276
مشاهده سایت منبع مشاهده تصویر سایت
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا