به نام خدا

نماي شماتيك جديد صفحه اول سايت عماد

نوع نوشته: طرح سايت
براي: مؤسسه طلايه‌داران نور آفاق
تاريخ نگارش: خرداد ۱۳۹۰ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۲
نمايي گرافيكي، مدلي و ساده شده از صفحه اول سايت است كه از روي نسخه دستي تنظيم شده است. اين الگو براي مشخص شدن نماي مورد توافق ميان كارفرما و مجري طراحي شده است.
سه بار اين سايت دست گشت. حداقل از منظر من كه مجري اين سايت بودم اين‌طور به نظر مي‌رسيد. اولين كسي كه نماينده كارفرما به حساب مي‌آمد و سايت را تحويل گرفت، در اختيار فرد ديگري گذاشت كه مسئوليت فروش در مؤسسه را بر عهده داشت. ايشان تماس‌هاي متعدّد گرفت و سفارشات مختلف داد، تا به نماي مورد پسندش دست يافت. به يك‌سال نكشيد كه تغيير مسئوليت واقع شد و فرد ديگري در ارتباط با من قرار گرفت. او نيز شروع كرد به اعمال تغييراتي كه بسياري مورد پسند من نبود و به نظرم نادرست مي‌آمد، ولي در هر صورت من پشتيباني خودم را داشتم و بايد نظرات كارفرما را تأمين مي‌كردم. پس از يك‌سال و اندي او نيز كار را به ديگري سپرد و اين فرد آخر نيز دوباره از ابتدا شروع كرد. تا سر مسند كار نشست خواست تا نماي سايت و بعضي امكاناتش را تغيير دهد. جلساتي گرفتيم و اين شد آخرين جمع‌بندي ايشان از نماي سايت. من هم به عنوان مجري، خواسته‌هايش را گرافيكال كردم و دادم ببينند و تأييد كنند. تأييد هم كردند و دادند و من هم طبق همين سايت را بازسازي نمودم.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۰۷۱ بار
خود واقعي را تنها در آينه مي‌توان ديد، آينه باشيد و اشتباهاتم را ذيلاً متذکّر شويد:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1267با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1258نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN