به نام خدا

دريافت فايل ضميمه

خب، ظاهراً تصميم گرفتيد تا اين فايل را دريافت كنيد. از اين بابت خوشحالم، از اين‌كه آن را شايسته دريافت دانستيد. تنها يك گام ديگر تا دريافت فايل باقي مانده است و آن بيان ديدگاه شماست؛ من بسيار كنجكاوم كه بدانم چه چيزي در توضيحات اين فايل توجه شما را جلب نموده است و به اين تصميم شما منتهي گشته. يعني در يك كلام: چرا مي‌خواهيد اين فايل را دانلود بفرماييد؟
بزرگواري كرده و به زبان شيواي فارسي، چند كلمه‌اي در اين باره برايم بنويسيد. بدانيد كه حتماً اين توضيح شما حقير را ياري مي‌كند كه در فعاليت‌هاي آينده دقّت بيشتري كرده، بهتر و مؤثّرتر عمل نمايم.
پيشاپيش از وقتي كه مبذول مي‌فرماييد سپاسگزارم!

آناليز دَپ پورتال پژوهشي سازمان

نگاه اجمالي به مندرجات دَپ، آن‌چه به پروژه مربوط است، بررسي بندبند اطلاعات مرتبط با پروژه، آن‌چه از اين دَپ مي‌فهميم، نيازمندي‌هاي كاركردي كجاست؟ آيا نيازهاي هفت توليدكننده يكسان است؟ چه كسي دانش را مديريت خواهد كرد؟ پروپوزال را به كه واگذارديم؟ من مي‌دانم! پاياني چون ساير پايان‌ها.
فهرست را مشاهده كرديد؟ كمي عجيب است، نه؟! چرا گاهي وقت‌ها بعضي اين‌طور رفتار مي‌كنند؟ يك ادعايي مي‌كنند،‌ ولي شانه خاكي مي‌روند و يك‌طور ديگر از كار در مي‌آيد؟! مثلاً من به شما مي‌گويم: بر اساس مدل SWOT مي‌خواهم راهبردهاي سازمان شما را استخراج كنم. ولي در عمل بروم و براي خودم يك فهرستي آماده كنم و براي شما بياورم و به عنوان راهبرد بدهم، بدون اين‌كه اصلاً از آن مدل بهره برده باشم! از اين‌كارها بعضي وقت‌ها كه مي‌بينم خيلي گُر مي‌گيرم! آخر چرا؟! خُب اصلاً نگو. مدل و روش و متد بيان نكن. ولي من مي‌دانم چرا. مدل و روش بيان مي‌كنند كه دهان پُركن باشد. كه قانع سازد. كه پروژه را بِقاپند و در دنياي رقابت پيروز شوند. نوعي فريب است ديگر. با خود مي‌گويد: وقتي مي‌شود فريفت چرا نفريبم؟!
يك طرح برايم ارسال كردند و نظر خواستند. به مجرّد مطالعه دانستم كه از سبك فريب است. از همان روش: «نام يك مدل را بگو، بعد هر كاري دوست داري بكن!» من هم ناراحت شدم. تلاش كردم چيزي بنويسم كه خيلي قرص و محكم و غير قابل خدشه، نشان دهد چه زير و رويي كشيده‌اند! متن حاضر، آن RFP را نقد كرده است و مشكلاتش را بيان داشته. بعد از اين‌كه نوشته را تقديم كردم، كارفرما خواست تا فايل Word را هم بدهم. دانستم كه تصميم دارد بخش‌هايي از نوشته را «اصلاح» نمايد! شايد ادبيات من خيلي بي‌ادبانه بوده و نياز به اصلاح داشته، نظر شما چيست؟!

بي‌شک دليلي بوده كه توجه‌ات جلب شده؛ عنوان، تصوير يا توضيحي كه براي اين مطلب آمده، دليل را بنويس و دگمه دانلود را كليك كن.
بررسي براي باراندازي...

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1253با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1159نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN